Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MẦM NON

Thứ bảy, 22/05/2010 12:59
HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:
BỘ 100 ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DÙNG CHO CÁC GIÁO VIÊN KHỐI MẦM NON THAM KHẢO
UPDATE LIÊN TỤC
ĐỀ TÀI 1: Một số thủ thuật gây hứng thú cho trẻ em 5 – 6 tuổi nhằm nâng cao chất lư ợng môn học : “ làm quen với môi trường xung quanh ”
DÀI 12 TRANG:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 2: Tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng việc tổ chức các hình thức giáo dục thể chất cho trẻ từ đó chọn lọc các hình thức giáo dục thể chất phù hợp nhất
DÀI 14 TRANG:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 3:Tạo môi trường học tập trong lớp cho trẻ 5 tuổi hoạt động một cách tích cực
DÀI 10 TRANG:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 4:Quản lý sức khỏe trẻ, sơn phát hiện và phục hồ thể trạng trẻ suy dinh dưỡng.
DÀI 10 TRANG
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 5: Chương I. Sưu tầm, viết lời mới cho một số bài đồng dao và cách chơi các trò chơi tương ứng với các bài đồng dao đó.
Chương 2: Hiệu quả của việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ thông qua các bài đồng dao.
DÀI 22 TRANG, CÓ HÌNH ẢNH MINH HỌA:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 6:Hãy mang dân ca đến gần hơn với trẻ mẫu giáo
DÀI 14 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 7:Kỹ năng xé dán lớp 4, 5 tuổi
DÀI 36 TRANG, FILE WORD
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 8: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 tuổi thông qua các câu truyện cổ tích Việt Nam
DÀI 8 TRANG, FILE WORD
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 9: Một số biện pháp PHÁT NGÔN CHO 24 -36 tháng
DÀI 10 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 10: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY ĐỐI VỚI TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON
DÀI 27 TRANG, FILE WORD:

DOWNLOAD

ĐỀ TÀI 11: MỘT SỐ TRÒ CHƠI CỦNG CỐ ÔN LUYỆN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CHO TRẺ MẦM NON

DÀI 13 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 12:Sử dụng một số ứng dụng phần mềm tin học vào trong việc dạy trẻ học:
DÀI 16 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 13: Một số hình thức rèn luyện nề nếp, thói quen ban đầu cho trẻ 18- 24 tháng
DÀI 35 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 14: LÀM THẾ NÀO GIÚP TRẺ 1 – 2 TUỔI PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ ĐƯỢC TỐT
DÀI 2 TRANG, TRÌNH BÀY ĐẸP
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 15:Gây hứng thú giúp trẻ 24-36 tháng tuổi học tốt môn kể chuyện
DÀI 10 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 16:  Một số biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ làm quen với toán trẻ 5 -6 tuổi

DÀI 26 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 17:Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua môn văn học thể loại truyện kể
DÀI 23 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 18:dạy trẻ mẫu giáo bé có kỹ năng định hướng không gian
DÀI 9 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 19: XÂY DỰNG NHỮNG CUỐN SÁCH BIẾT NÓI CHO GÓC THƯ VIỆN
DÀI 4 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 20:HƯỚNG DẪN TRẺ MẦM NON TỰ TẠO ĐỒ CHƠI, ĐỒ DÙNG
DÀI 4 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 21: Một số kinh nghiệm giúp cháu sớm thích nghi với trường, lớp mầm non
DÀI 5 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 22: Một vài kinh nghiệm phát triển kỹ năng giao tiếp của trẻ Mầm Non
DÀI 3 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 23: Biện pháp phát triển khả năng sáng tạo của trẻ thông qua việc sử dụng các nguyên vật liệu mở
DÀI 2 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 24: Một số biệt pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 3 - 4 tuổi

DÀI 14 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD

ĐỀ TÀI 25: BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO TRẺ KHÁM PHÁ KHOA HỌC
DÀI 4 TRANG, FILE WORD:

DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 26:NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC THÔNG QUA VIỆC CẢI BIÊN, SÁNG TÁC MỘT SỐ TRÒ CHƠI VÀ THÔNG QUA ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY ĐỐI VỚI TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON
DÀI 14 TRANG, FILE WORD:

DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 27: Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo
DÀI 13 TRANG, FILE WORD:

DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 28: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO MÔI TRƯỜNG CHỮ
DÀI 7 TRANG, FILE WORD:

DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 29: Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ 3 tuổi thông qua hoạt động tạo hình
DÀI 15 TRANG, FILE WORD:

DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 30: Sáng tạo một số đồ chơi cho trẻ từ các loại ống nhựa, ống nước
DÀI 2 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 31:DẠY TRẺ MẦM NON KỸ NĂNG SỐNG
DÀI 17 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 32: CÁCH LÀM MỘT SỐ ĐỒ CHƠI TỰ TẠO NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TRẺ MẪU GIÁO
DÀI 10 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 33: Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo
DÀI 7 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 34:THUYẾT MINH ĐỒ CHƠI MÔN LÀM QUEN CHỮ CÁI Tên đồ chơi: Bảng quay thần kì
DÀI 4 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 35: LỒNG GHÉP NỘI DUNGGIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC DẠY TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI
DÀI 18 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 36: Những biện pháp rèn kỹ năng ca hát cho trẻ 4 tuổi
DÀI 6 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 37:BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ NẮM VỮNG 12 BIỂN BÁO ATGT
DÀI 4 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 38: Một số kinh nghiệm làm đồ dùng làm quen với toán cho trẻ lứa tuổi 5-6
DÀI 7 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 39: Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ qua hình thức kể truyện theo tranh
DÀI 7 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 40: Một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn làm quen văn học
DÀI 17 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 41:MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ CHƠI TỐT HOẠT ĐỘNG GÓC
DÀI 8 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 42:MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP KÍCH THÍCH GÂY HỨNG THÚ TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO CHO HỌC SINH
DÀI 6 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 43: PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ MẠCH LẠC CHO TRẺ THÔNG QUA BỘ MÔN LÀM QUEN VĂN HỌC THỂ LOẠI TRUYỆN KỂ
DÀI 17 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 44: Những biện pháp giúp trẻ 4- 5 tuổi nâng cao khả năng cảm thụ văn
DÀI 10 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 45: Rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho tẻ mẫu giáo nhỡ
DÀI 8 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 46: Dạy học có hiệu quả phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh
DÀI 10 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 47: Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên
DÀI 20 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 48: Hoạt động vui chơi tại trường
DÀI 7 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 49: Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học
DÀI 8 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 50: Phương pháp nâng cao chất lượng môn làm quen với chữ cái cho trẻ mẫu giáo lớn
DÀI 7 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 51:Làm thế nào để trẻ thích tìm hiểu về âm nhạc và hứng thú tham gia vào các hoạt động có âm nhạc
DÀI 10 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 52:Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo.
DÀI 11 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 53: Một vài  kiến thức kinh nghiệm cung cấp vốn tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số
DÀI 10 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 54: Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 đến 36 tháng tuổi thông qua giờ kể chuyện
DÀI 13 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 55: Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở lớp nhóm 24 - 36 tháng tuổi
DÀI 8 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 56: Đổi mới một số biện pháp sinh hoạt tổ khối chuyên môn khối mẫu giáo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ mầm non
DÀI 14 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 57: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục bậc học mầm non
DÀI 5 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 58: Tạo môi trường cho trẻ làm quen văn học - chữ viết thông qua phòng thư viện đồ chơi – góc sách ở trường mầm non
DÀI 4 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
***
ĐỀ TÀI 59: HƯỚNG DẪN TRẺ MẦM NON TỰ TẠO ĐỒ CHƠI, ĐỒ DÙNG
DÀI 6 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 60: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN CHỮ VIẾT CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 TUỔI
DÀI 7 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 61:PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ MẠCH LẠC CHO TRẺ THÔNG QUA MÔN LÀM QUEN VĂN HỌC THỂ LOẠI TRUYỆN KỂ
DÀI 16 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 62: Một số biện pháp cải tạo sân chơi, tạo điều kiện tốt cho trẻ tiếp cận với môi trường thiên nhiên
DÀI 12 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 63: CHUYÊN ĐỀ TẠO HÌNH: DÁN TRANH TẶNG CÔ NGÀY 20/11
DÀI 12 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 64: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục ở trường Mầm non

DÀI 25 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 65: LA CHN ĐỀ TÀI MT STH THUT NG DNG CÔNG NGHTHÔNG TIN VÀO TRONG GING DY
DÀI 16 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
DOWNLOAD THÊM NHÓM 25 ĐỀ TÀI SKKN GIÁO DỤC KHỐI MẦM NON:
ĐỀ TÀI 66: Một số biện pháp truyền thông giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe cho các bậc cha mẹ
ĐỀ TÀI 67:Biện pháp phát triển khả năng sáng tạo của trẻ thông qua việc sử dụng các nguyên vật liệu mở
ĐỀ TÀI 68: Chuẩn bị cho trẻ vào Trường phổ thông
ĐỀ TÀI 69: Một số biện pháp rèn phát âm chữ L – N cho trẻ 5 tuổi
ĐỀ TÀI 70: Biện pháp tạo hứng thú cho trẻ khám phá khoa học
ĐỀ TÀI 71:Làm thế nào để góc Âm nhạc lôi cuốn và hấp dẫn trẻ?
ĐỀ TÀI 72:Yêu cầu chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi sẵn sàng vào lớp 1
ĐỀ TÀI 73:Một số thí nghiệm khoa học phục vụ môn MTXQ
ĐỀ TÀI 74:Xây dựng những cuốn sách biết nói cho góc thư viện
ĐỀ TÀI 75:Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua các bài đồng dao
ĐỀ TÀI 76: Quan sát và ghi chép hoạt động làm quen với Toán của trẻ Mẫu giáo
ĐỀ TÀI 77: Giúp trẻ 5 – 6 tuổi cảm thụ truyện kể thông qua hệ thống câu hỏi
ĐỀ TÀI 78: Một vài kinh nghiệm phát triển kỹ năng giao tiếp của trẻ Mầm Non
ĐỀ TÀI 79: Giúp trẻ phát triển toàn diện qua bộ môn Âm nhạc
ĐỀ TÀI 80: Một số biện pháp gợi ý tưởng cho trẻ trong hoạt động phòng thể dục
ĐỀ TÀI 81:Một số kinh nghiệm trong việc phối hợp tạo kinh phí tổ chức tham quan cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên
ĐỀ TÀI 82: Những trò chơi đơn giản với trẻ mầm non
ĐỀ TÀI 83: Một số biện pháp bước đầu cho trẻ 3 – 4 tuổi làm quen với chữ viết
ĐỀ TÀI 84: Một số kinh nghiệm giúp cháu sớm thích nghi với trường, lớp mầm non
ĐỀ TÀI 85: Giúp trẻ phát triển trí tuệ thông qua giáo dục Âm nhạc
ĐỀ TÀI 86: Làm thế nào giúp trẻ 1 – 2 tuổi phát triển ngôn ngữ được tốt?
ĐỀ TÀI 87: Sáng tạo một số đồ chơi cho trẻ từ các loại ống nhựa, ống nước
ĐỀ TÀI 88:Tạo môi trường cho trẻ làm quen văn học - chữ viết thông qua phòng thư viện đồ chơi – góc sách
ĐỀ TÀI 89: Góc xây dựng trong hoạt động vui chơi
ĐỀ TÀI 90: Biện pháp tạo hừng thú cho trẻ khám phá khoa học
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 91: Phát huy tính tích cực chủ động của trẻ ở hoạt động vui chơi ngoài trời
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 92: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ LỨA TUỔI NHÀ TRẺ HAM THÍCH ĐẾN LỚP HỌC
DÀI 2 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 93: GIÚP TRẺ KHUYẾT TẬT: “CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ, NGÔN NGỮ KÉM” HOÀ NHẬP VỚI TRƯỜNG MẦM NON(Huỳnh Thị Mỹ Lệ)
DÀI 10 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 94:MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ  TIẾP CẬN  PHƯƠNG TIỆN CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG  PHƯƠNG TIỆN CÔNG NGHỆ TRONG GIẢNG DẠY NHẰM GIÚP TRẺ HỨNG THÚ TRONG HỌC TẬP.(Nguyễn Hoàng Thanh Phương)
DÀI 17 TRANG, FILE WORD:
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 95: MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRONG TRƯỜNG MẦM NON (Bùi Thị Lại)
DÀI 9 TRANG, FILE PDF
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 96: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON (Ngô Thị Thu Hường)
DÀI 16 TRANG, FILE PDF
DOWNLOAD
ĐỀ TÀI 97: Một vài biện pháp Giúp trẻ học tốt môn Làm Quen Chữ Cái (Phạm Thị Ngọc Hoa)
DÀI 7 TRANG, FILE DOC
ĐỀ TÀI 98: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO CÁN BỘ GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN PHỐI HỢP CÙNG PHỤ HUYNH HỌC SINH THỰC HIỆN GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO TRẺ Ở TRƯÒNG MẪU GIÁO (Nguyễn Thị Diệu Hằng)
DÀI 10 TRANG, FILE DOC
DÀI 10 TRANG, FILE DOC
ĐỀ TÀI 100:BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ NẮM VỮNG 12 BIỂN BÁO ATGT (Ngô Thị Tuyết Hằng)
DÀI 5 TRANG, FILE PDF
****
CÒN TIẾP
BỘ GIÁO ÁN MẦM NON KHỐI LỚP LÁ 2010 (DÀI 756 TRANG)
DOWNLOAD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét